تبلیغات
برنامه بازار - آموزش ریجستری
»
آرشیو وبلاگ
 
صفحات وبلاگ
 
صفحات اضافی
 
لینك دوستان
 
پیوند های روزانه
 
آموزش ریجستری

غیر فعال كردن رجیستری


Key:  [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: DisableRegistryTools
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Task Manager


Key:  [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: DisableTaskMgr
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Display Properties


Key:  [HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: NoDispCPL
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Shutdown


Key:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Value Name: NoClose
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable


غیر فعال كردن جستجو


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoFind
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن System Properties


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoPropertiesMyComputer
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Run


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoRun
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


مخفی كردن گزینه All Programs از منوی Start


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoStartMenuMorePrograms
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Show, 1 = Hide)


مخفی كردن درایو C:


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoDrives
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Show, 4 = Hide)


مخفی كردن Control Panel


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoControlPanel
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


غیر فعال كردن Folder Options


Key:  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
Value Name: NoFolderOptions
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)


نمایش فایلهای مخفی


Key:  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
Value Name: Hidden
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Show, 1 = Hide)


نمایش فایلهای ابر مخفی


Key:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Value Name: SuperHidden
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Show, 1 = Hide)


غیر فعال كردن Add/Remove


Key:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Value Name: NoAddRemovePrograms
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)

 نوشته شده توسط رامین سکرت در جمعه 19 بهمن 1386
 
آخرین ارسال ها